TIDSRAMMEN

Når dere velger House of Scandinavia, kan dere være sikre på at prosessen kommer til å møte deres høyeste krav.
Helt fra dagen dere velger oss til dere flytter inn, skal vi lede dere gjennom beslutningstaking og detaljstyring. Vår frist omfatter noen av de viktigste hendelsene på veien til deres eget hjem:
HouseScandinavia_S11

TRINN 1

Vårt første møte – vi blir kjent med deres ønsker, ideer, skisse, hvis dere har en, byggestandard som dere ønsker, m.m.
HouseScandinavia_S22

TRINN 2

i begynner med analyse og beregning av anslåtte utgifter – noe som gjør det lettere for dere å ta beslutning i denne fasen. Dette er også fasen hvor vi forsøker å forene deres ønsker, visjoner og behov med deres rammebudsjett. Hvis noe skal korrigeres i selve designen og konstruksjonen for å eventuelt redusere utgiftene, er dette fasen hvor vi gjør det, helt til dere blir fornøyde med vår løsning og pris.
HouseScandinavia_S33

TRINN 3

Presentasjon av den samstemte designen og det detaljerte tilbudet – basert på beregningen av anslåtte utgifter. I denne fasen skal vi definere alle de andre detaljene, og etter behov foreta ytterligere justeringer og besvare deres eventuelle spørsmål.
HouseScandinavia_S44

TRINN 4

Signering av Kontrakt og utbetaling av forskudd – deretter kan vi begynne med anskaffelse av materialer og utarbeidelse av prosjektdokumentasjon til produksjon.
HouseScandinavia_S55

TRINN 5

Produksjon av materialer til deres bygg hvorved dere kan sørge for utbygging av grunnmur. Vi skulle ønske at dere stikker innom i løpet av produksjonen og i selve slutten for å forvisse dere om kvaliteten på det produserte materialet før leveransen.
HouseScandinavia_S66

TRINN 6

Leveranse og montering. Deres hus blir ferdigstilt på ønsket sted foran deres øyne i løpet av noen få dager.
HouseScandinavia_S77

TRINN 7

Gratulerer! Deres hus er ferdig og klar til innflytting, og vi har hatt glede av å jobbe for dere.