LAVENERGIHUS

I våre dager, når økende drivstoffpriser varsler en kommende krise, blir vi mer bevisste behovet for å rasjonalisere energiforbruket. Bærekraftig utvikling er ikke bare et begrep fra faglitteratur, men det har allerede blitt omfattet av det europeiske lovverket og utgjør en del av borgernes levemåte.

Ved å bygge deres hus prøver vi å tilfredsstille alle standarder for miljøvennlig produksjon. Med tanke på at energikildene er begrenset, må vi samarbeide i dag om å utvikle bevissthet om behov for bygging av lavenergihus.

Hovedmaterialet som vi bruker til å bygge deres hus er tre og materialer som fås ved trebearbeiding. Det er langt mindre kraftkrevende å forberede og bearbeide treet til å lage deres hus enn å framstille materialer som benyttes i andre byggesystemer.

Når vi snakker om økologi, må vi ta hensyn til energiforbruk som kreves for å produsere materialer og bygge deres hus.

LA OSS LEVE LENGER
sunt levemiljø


Deres hus skal bygges av miljøvennlige og biologisk sunne materialer

Tre har positiv påvirkning på menneskehelse og er det sunneste byggematerialet. Veggene er belagt med gipsplater som har samme PH-verdi som menneskekropp, lukter ikke, og dermed er de ikke helseskadelige. Dette garanterer en naturlig luftfuktighet og klima i værelsene hvor man skal leve og arbeide komfortabelt.

Måten vi bygger hus på er den s. k. tørrbygging. Ved å bygge hus på denne måten unngår man bruk av «fuktige» byggeprosedyrer som kjennetegner andre typer bygging.