ENERGIEFFEKTIVITET

Vi ser en tydelig tendens til at man i det 21. århundre vender seg mot en sunnere livsstil. Det å ta vare på miljøet på jordkloden vår starter i det små – ved å begynne å ta vare på egen helse og ta ansvar for egen livsstil.

Begrepet ENERGIEFFEKTIVITET brukes vanligvis i to mulige sammenhenger hvorav det ene gjelder apparater og det andre tiltak og atferd.

Med et ENERGIEFFEKTIVT apparat menes det et som har stor energiutnyttelse, dvs. gir lite tap ved omforming fra en energiform til en annen.

ENERGIEFFEKTIVE TILTAK

Med energieffektivitet menes alle tiltak som brukes i reduksjon av energiforbruk. Uavhengig av om de aktuelle tiltakene er tekniske eller ikke-tekniske, og om de har med atferdsmessige endringer å gjøre, innebærer de uforandret eller bedre standard og komfort.

De hyppigste tiltakene som iverksettes for å redusere energitap og øke energieffektivitet er:

1. bytte ikke-fornybare energikilder med fornybare
2. bytte ut ikke-energieffektive med energieffektive apparater
3. isolere oppvarmet bruksareal
4. skifte ut slitte dører og vinduer i oppvarmet areal
5. montere systemer for regulering og måling av energiforbruk
6. velge en strømleverandører som oppfordrer til energisparing, o.l.

ENERGIEFFEKTIVT HUS

Passiv house standard er det konseptet som gir best kvalitet, og dermed best komfort og energieffektivitet. Konseptet med passivhus ble utviklet i Tyskland på 1980-tallet og er strengt definert av Pi (Passivhaus Institut) i Darmstadt i Tyskland. Det gir retningslinjer som alle moderne standarder for energisparing bygger på.

Når det gjelder utbygging av nybygg og energisparing er denne standarden den strengeste i hele verden.

Idet Husbanken innførte nye krav til innvilgelse av boliglån, ble Norge verdens ledende land i kampen mot energitap, dvs. ønsket om å bruke de høyeste standardene hva det angår utbygging av nye hus. Gjeldende standard for bygging i Norge er TEK10. Snart forventer man at standarden TEK17 trer i kraft og dermed beveger seg nærmere den internasjonale standarden som Tyskland satte i 1980-årene. TEK 17 er ikke ennå obligatorisk å bruke. Men det forventes at den snart blir forpliktende.

Passivhus etter standarden har strenge grenser for U-verdi (varmeisolerende evne) på byggematerialer som skal brukes ved utbygging av nye hus. Den største utfordringen på hvert prosjekt er å finne formelen for hvilke materialer som skal brukes og i hvor stor grad ved utbygging av ytre vegger og takkonstruksjoner.

ISOLERING AV HUS

Ifølge passivhus-standarden skal U-verdien på yttervegger ikke være høyere enn 0.15 W/m2K. Det anbefales en minst mulig varmegjennomgangskoeffisient for yttervegg, ønsket verdi er U=0.1 W/m2K. For å oppnå dette skal steinulltykkelsen i Wooden frame-konstruksjonen være 400 mm.

Når man utfører yttervegg med sementbaserte fasadeplater (ikke så vanlig på det skandinaviske markedet), er den dekket av ekspandert polystyren (EPS). steinulltykkelsen i wooden frame-konstruksjonen kan være mindre enn 400 mm, avhengig av tykkelsen på den ekspanderte polystyrenen som brukes i det ytterste fasadelaget.

For å redusere påvirkning av kuldebroer, bør man bytte ut wooden frame-konstruksjonen med en I_joist-konstruksjon, og man må montere installasjonsplaten fra innsiden av veggen med ytterligere 50 mm steinull.

Norge har vært raskt til å bli med i maratonløpet om energisparing.

TETTE HUS

For å øke husets energieffektivitet bør man legge spesiell vekt på HUSETS TETTHET, dvs. husets «VARMELEKKASJE». Målet er å holde (bevare) varmen inne i bygget mest mulig effektivt.

Vi prøver å hindre energitap som oppstår når varmen ledes ut gjennom sprekker i bygget. Blower door test som gjøres i slutten av monteringen er vårt ansvar for deres bygg.

Dette kan vi oppnå bare ved ansvarlig oppførsel, produksjon av elementer til deres bygg og presis tetning ved selve monteringen av huset.

HUS MED LANG LEVETID

Hovedmaterialet som brukes i bygging av deres hus er tre. Vi må legge spesiell vekt på å hindre gjennomgang av fukt til treelementene som huset deres lages av.

Vårt kompetente team er spesielt oppmerksom på følgende: valg og riktig bruk av materialer som hindrer fukten i å komme fram til treelementene huset deres lages av.

Vi bruker materialer som har beste egenskaper av alle tilbudte

Vi er spesielt oppmerksomme på:

1. Forbindelse mellom husets treelementer og grunnmur,
2. Tett rørlegging i hele huset,
3. Folier som vi bruker for å forebygge kondensering,
4. Fasadevern.