HOUSE OF SCANDINAVIA

HANDLA

OM


HOUSE OF SCANDINAVIA = produksjon + utføring av hus, kontor- og bolibygg.

HOUSE OF SCANDINAVIA er et selskap som bygger på mange tiårs erfaring i prosjektering, bygging og innredning av bolig- og kontorbygg, framstilling av skreddersydde møbler.

VÅRE HUS

Vil dere spille en ENERGIEFFEKTIV kamp?
Dette er alt dere må vite:

For at deres hus kunne bli ENERGIEFFEKTIVT, må vi tilfredsstille standarder som gjelder

ENERGIEFFEKTIVITET

Isolering i vegger må være bedre, og dette oppnås ved å øke tykkelsen på innebygd isolering i yttervegger. Målet er å forebygge utveksling av energi mellom ytre og indre miljø i størst mulig grad.

Man må passe på at huset blir tett, for å unngå «luftlekkasje» gjennom eventuelle sprekker som oppstår ved bygging, innebygging av vinduer, montering av elektro- og vanninstallasjoner.

Vi nduene som vi bygger inn, må være i samsvar med høye standarder som gjelder for

For å kunne etterleve kravene til ENERGIEFFEKTIVITET, og samtidig bevare komfort og gode boforhold, må våre prosjekterende ta hensyn til husets orientering i forhold til det nærliggende miljøet. Det er veldig viktig at huset blir riktig orientert i forhold til sollys.

Teknisk dokumentasjon til utføring av bygg optimaliseres slik at alle huselementene som produseres skal kunne passe sammen ved montering av et tett hus, både på verkstedet og ute på tomta.
Det blir mer og mer populært med framstilling av PREFABRIKKERTE byggesystemer i KONTROLLERTE arbeidsforhold, mens på tomta skal det bare foregå montering.

Hvis dere får bygd deres hus i vårt produksjonsanlegg, får dere:
1. Ettest mulig hus
2. Raskt og grundig utbygd hus

STANDARDER AV HUS

STANDARD

SCANDINAVIAN

PASIV